Workshop: Vertaling van het handelingsmodel bij het werken met het jonge kind

afbeelding workshop handelingsmodel de rijke leeromgeving

Kleuters die problemen handelend weten op te lossen, blijken ook beter te scoren op de Citotoets ‘Rekenen voor kleuters’. In deze workshop ontdek je hoe je de kleuterwiskunde van het niveau van informeel handelen naar het niveau van concreet voorstellen kunnen begeleiden.

Er wordt gewerkt met  praktijkvoorbeelden aan de hand van het Handelingsmodel uit het protocol ERWD. Eén van de meest gehoorde bezwaren die kleuterleerkrachten hebben tegen de Citotoets ‘Rekenen voor kleuters’, is dat deze toets niet aansluit op de manier waarop er in de kleutergroepen wordt gewerkt. Kinderen van deze leeftijd leren immers vooral door middel van spel en manipuleren met materiaal. De toets is echter op het platte vlak en sluit daarom in de beleving van leerkrachten niet aan bij de manier van werken in groep 1 en 2.

 

Boek nu online de workshop: Vertaling van het handelingsmodel bij het werken met kleuters