Workshop: De rekenhoek! Hoe rijk is jouw rekenhoek ingericht?

Wil jij ook bij elk thema een uitdagende, rijke rekenhoek maar zie je niet altijd de mogelijkheid en middelen?

Door het creëren van specifieke spelactiviteiten in hoeken, gericht op rekenvaardigheden, zullen kinderen op een speelse en natuurlijke wijze in aanraking komen met o.a. cijfers, hoeveelheden en het naschrijven van symbolen. Daarom de uitdaging voor leerkrachten en leidsters om binnen een betekenisvol thema, rekeninghoudend met de onderwijsbehoeften van jonge kinderen, inhoud te geven aan hoeken die in het teken staan van gecijferdheid.

 

Deze diashow vereist JavaScript.

 

Bestemd voor: Leerkrachten van groep 1 en 2, onderwijsassistenten, onderbouwcoördinatoren, intern begeleiders, pedagogisch medewerkers en leidsters van kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en voorscholen.

Doel:  Tijdens de workshop kijkt u kritisch naar de inrichting van de eigen groep. Je bent in staat voor de kinderen een uitdagende, rijke speelleerhoek in te richten.

Opzet: De workshop vindt op locatie plaats om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de praktijk. Aantal bijeenkomsten in overleg.

Opbrengst: Je krijgt ter inspiratie tal van praktijkvoorbeelden te zien. Je weet wat een uitdagende, rijke leeromgeving inhoudt en wat dat vraagt van de inrichting en het materiaal. Je kunt deze kennis toepassen op je eigen ruimten. Aan het eind van de workshop heb je een aantal speelleerhoeken volgens criteria ingericht.

Werkwijze: Het traject start met een intake, waarin jouw ideeën en wensen worden geïnventariseerd en vertaald naar een plan van aanpak. Het aantal workshops hangt af van de concrete wensen en mogelijkheden. De workshops hebben een sterk praktisch karakter maar er wordt zeker ook aandacht besteed aan de theoretische onderbouwing van de praktijk. 

 

Boek nu online de workshop: De rekenhoek! Hoe rijk is jouw hoek?