Workshop: Kleuters en het ADI-model

Afbeelding workshop adimodel en kleuters de rijke leeromgeving

Het Activerende Directe Instructiemodel is een veel gebruikt lesmodel. In alle groepen wordt verwacht dat de zeven basiskenmerken van het ADI-model terug te zien zijn in de lessen, ook bij de kleutergroepen. Tijdens deze workshop wordt ingegaan op de vraag hoe je dit het beste kunt doen bij de groepen 1 en 2. Er wordt zoveel mogelijk naar de dagelijkse praktijk gekeken waarbij een antwoord gegeven wordt op de volgende vragen: Wat betekent het om te werken volgens het ADI-model met kleuters? Wat zijn de voordelen? Zijn er verschillen als je met homogene of met samengestelde groepen werkt? Welke leerkrachtvaardigheden worden van je verwacht als er volgens het ADI-model wordt gewerkt bij de kleuters? De workshop is toegespitst op het werken aan de taal- en rekendoelen in de kleuterperiode.

Boek nu online de workshop:  Kleuters en het ADI- model