Workshops

 

Als jonge kind specialist en oprichtster van derijkeleeromgeving.nl is het mijn missie om van leren een feestje te maken. Het verrijken van de leeromgeving van het jonge kind is hierbij een belangrijk speerpunt. Verder geloof ik dat elk kind, elke leerkracht en elke school recht heeft op de handvatten die het nodig heeft. Ik bied begeleiding aan leerlingen, leerkrachten en de onderbouwgroep op sociaal-emotioneel vlak en onderzoek de behoeftes van alle partijen, breng deze nader tot elkaar en stimuleer het inleven in elkaars belevingswereld. Onderdeel hiervan is het signaleren en benoemen van obstakels zodat deze oplossingsgericht kunnen worden bijgestuurd. Hierbij is spel de basis van alles. Spel overbrugt belemmeringen, brengt je in vervoering, leidt ongemerkt tot nieuwe inzichten en brengt taal op een ongedwongen manier tot leven. Door spel worden zorgen en boosheid weggenomen en vervangen door empathie en verdraagzaamheid die op verbale en non-verbale manier op speelse wijze worden geuit.

Als Jonge Kind Specialist deel ik mijn expertise op onderstaande gebieden. Schrijf je nu in voor een workshop en laat je inspireren!

Klik op onderstaande link voor meer informatie over de workshops en studiebijeenkomsten.

 

 

 

 

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

Boek nu één van de workshops! Klik hier