Workshop: Spel en spelbegeleiding

Quote Workshop Spel en spelbegeleiding De rijke leeromgeving

Voor peuters en kleuters vormt spelen de basis van het leren. Daarnaast is spelen van groot belang voor de ontwikkeling van hun zelfvertrouwen en het succesvol leren omgaan met de omgeving. Voor de verbreding en verdieping van hun spel hebben kinderen aandacht en stimulans van volwassenen nodig.  Maar wanneer speel je mee met de kinderen en wanneer niet? Hoe stimuleer je het spel zonder de regie van de kinderen over te nemen? Het is een hele kunst om het juiste moment af te wachten en ‘kindvolgend’ te blijven.

 

Deze diashow vereist JavaScript.

Bestemd voor: Leerkrachten van groep 1 en 2, onderwijsassistenten, onderbouwcoördinatoren, intern begeleiders, pedagogisch medewerkers en leidsters van kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en voorscholen.

Doel:  Tijdens de workshop kijk je kritisch naar de wijze hoe je spel integreert in de groep. Je bent in staat om een spel plan te maken en om spelbegeleiding structureel in te zetten,

Opzet: De workshop vindt op locatie plaats om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de praktijk. Aantal bijeenkomsten in overleg.

Opbrengst:  Je krijgt ter inspiratie tal van praktijkvoorbeelden te zien. Je kent de verschillende  fasen van spelbegeleiding. Je kunt spelbegeleiding structureel in je eigen praktijk inzetten. Verder ga je aan de slag met het maken van een spelplan.

Werkwijze: Het traject start met een intake, waarin jouw ideeën en wensen worden geïnventariseerd en vertaald naar een plan van aanpak. Het aantal workshops hangt af van de concrete wensen en mogelijkheden. De workshops hebben een sterk praktisch karakter maar er wordt zeker ook aandacht besteed aan de theoretische onderbouwing van de praktijk. 

Boek nu online de workshop: Spel en spelbegeleiding Klik hier