Workshop: Opbrengstgericht rekenonderwijs voor het jonge kind

Citaat Workshop Opbrengstgericht rekenonderwijs voor het jonge kind de rijke leeromgeving derijkeleeromgeving

Leerkrachten hebben als doel om opbrengstgericht te werken. Door opbrengstgericht te werken kun je planmatig werken en aansluiten bij het niveau van rekenen van de kinderen. Maar hoe doe je dat nu concreet? De neiging ontstaat al snel om veel activiteiten, oefeningen en werkbladen aan te bieden buiten het spel om. Enerzijds omdat we er zeker van willen zijn dat alles aan bod komt en anderzijds omdat het lastig blijkt om al onze doelen in (spel)activiteiten vorm te geven. Wat heb je nodig om opbrengstgericht te werken? Wat is je doel? Hoe ga ik dit bereiken? Hoe differentieer ik naar niveau? Wat heb ik nodig aan materialen? Hoe check ik of mijn doelen zijn gehaald? En wat als ze niet zijn gehaald…wat dan? Hoe komt dat? Wat wordt mijn vervolg?

 

Boek nu online de studiebijeenkomst: Opbrengstgericht rekenonderwijs voor het jonge kind