Uitgebreid lespakket rond burgerschap

 

Deze diashow vereist JavaScript.

http://www.lespakketspiegelbeeld.nl

Spiegelbeeld

Uitgebreid educatief lespakket rond burgerschap, zelfbewustzijn en diversiteit met onderwerpen als kinder- en mensenrechten, filosoferen, debatteren, schoolomgeving: wijk en samenleving, identiteit en diversiteit, leerlingenparticipatie, sociale veiligheid en conflicthantering, Europees- en wereldburgerschap, basiswaarden en democratische rechtsstaat

Speciaal ontwikkeld voor het jonge kind

– Het jonge kind van nu, de wereldburger van straks! –

Van prentenboek naar lespakket

Burgerschap is een essentieel en verplicht onderdeel in het onderwijs. Vooral de laatste jaren is er veel aandacht voor verschillen in gewoonten en gebruiken in verscheidene culturen. Het kleurrijke prentenboek Spiegelbeeld van kinderboekenschrijfster Dayenne Schurman – de Bruin, over de 5-jarige Kelsey, vormt het uitgangspunt van het lespakket. De thema’s in Spiegelbeeld zijn voor alle kinderen herkenbaar: anders zijn, vriendschap, onzekerheid, diversiteit en zelfvertrouwen. Kelsey woont in de grote stad en heeft veel vrienden uit verschillende culturele milieus om zich heen. Al spelend leert zij over onze multiculturele samenleving en ontdekt ze verschillen en overeenkomsten tussen mensen. Zo ontwikkelt zij een realistische, nuchtere kijk op de wereld. Zelfvertrouwen en zelfontplooiing gaan soms gepaard met onzekerheid, maar gelukkig is oma er om al haar vragen te beantwoorden. In alledaagse situaties beleeft Kelsey grootse avonturen. Herkenbaar voor ieder kind dat net als Kelsey nieuwsgierig is naar zichzelf en naar anderen. Het lespakket biedt daarom goede mogelijkheden voor activiteiten op het gebied van burgerschap, zelfbewustzijn en diversiteit. Spiegelbeeld maakt de gevoelens die hierbij komen kijken inzichtelijk voor jonge kinderen, en daardoor makkelijk bespreekbaar in de groep. De laagdrempelige lessen, krachtige onderwerpen en inspirerende ideeën zullen zowel de gedachtewereld van het jonge kind, als ook die van de leerkracht, verrijken. Dit lespakket stimuleert om van en met elkaar te leren en ontdekken. Een lespakket dat het jonge kind meeneemt in de wereld van nu en waarin het zich ontwikkelen kan tot een actief en krachtig individu in onze multiculturele samenleving.

Speels lespakket rond burgerschap

Spiegelbeeld is een uniek, educatief lespakket dat burgerschap op innovatieve wijze Lespakket zelfbewustzijn diversiteit Spiegelbeeld derijkeleeromgeving.nlspelenderwijs introduceert in de onderbouw van het basisonderwijs. Een lespakket samengesteld door een divers team van jonge kind specialisten dat hun sporen in het onderwijs aan de allerjongsten ruimschoots heeft verdiend. Samen staan zij voor 30 jaar aan kennis van het multiculturele onderwijslandschap. Deze ruime ervaring manifesteert zich in dit bijzondere, veelzijdige product.

Deel 1: Begrijpend luisteren – interactief voorlezen 

In deel één worden het begrijpend luisteren en de stappen van het interactief voorlezen toegepast op het prentenboek Spiegelbeeld.

Deel 2: Burgerschap

In deel twee zijn tien hoofdstukken met de twaalf burgerschapsthema’s, afgeleid van de SLO kerndoelen, vertaald naar lessen voor de onderbouw. Alle lessen zijn voorzien van (SLO) doelen en doelen in kindtaal. De woorden van de BAK-lijst zijn in de verhalen verwerkt. Om burgerschap ook in de speelleeromgeving/hoeken te verweven zijn spelsuggesties toegevoegd aan de lessen.

Spel

Spel speelt een grote rol bij het jonge kind. Daarom heeft spel een belangrijke rol in het lespakket. Jonge kinderen spelen instinctief, het is voor hen een natuurlijke manier om de wereld te leren kennen (Raijmakers & Van der Aalsvoort, 2011). Het lespakket geeft suggesties over het inrichten van een rijke leeromgeving.

Aanvullende materialen

Naast de handleiding en het prentenboek Spiegelbeeld bevat het lespakket aanvullende materialen zoals; de Kelsey-pop, vertelvogels en spiegelbeeldkaarten. In de lessen wordt precies aangegeven wanneer deze materialen ingezet dienen te worden. Daarnaast biedt het pakket ook een puzzel, een memoryspel en een nationaliteiten dominospel. Deze spellen passen bij alle lessen van het lespakket Spiegelbeeld en kunnen te allen tijde extra ingezet worden ter verrijking, verdieping of herhaling van bepaalde onderwerpen.

De Kelsey-pop

Kelsey-pop spiegelbeeld.jpgIn het lespakket is Kelsey het maatje van de kinderen. Bij het lespakket hoort de Kelsey-pop. Een pop precies zoals Kelsey in het prentenboek, die de lessen en het spel verrijken. Het doel van Kelsey is om de lessen meer interactief te maken. De taalvaardigheid van kinderen ontwikkelt zich voornamelijk als zij zelf veel praten (Van Elsacker, Van der Beek, Hillen & Peters, 2006). Kelsey brengt dilemma’s in, stelt vragen en speelt mee. De leerkracht kan met Kelsey in gesprek gaan over allerlei zaken, op deze manier modelt de leerkracht een goed voorbeeld. Met Kelsey in de buurt krijgen de kinderen de mogelijkheid te vertellen over hun eigen ervaringen en emoties. Door de rol van Kelsey komt burgerschap voor jonge kinderen tot leven. De kinderen herkennen zich in Kelsey en haar vrienden, waardoor zij zich beter in bepaalde situaties en gevoelens kunnen inleven.

21st Century skills

Binnen het lespakket is voortdurend aandacht voor het stimuleren van de 21st century skills. Er is aandacht voor sociale en culturele vaardigheden, communiceren, creatief denken, kritisch denken, samenwerken, probleem oplossen en zelfregulering. Deze vaardigheden zijn nodig om te kunnen functioneren in en bij te dragen aan de 21e-eeuwse samenleving (Thijs, Fisser & Hoeven, 2014). Veel van deze vaardigheden staan ook centraal bij coöperatieve werkvormen.

Coöperatieve werkvormen

Samenwerken is een belangrijke vaardigheid om te kunnen functioneren in de samenleving, daarom zijn in het lespakket verschillende coöperatieve werkvormen in de lessen verwerkt. De kinderen ontwikkelen via de avonturen van Kelsey op actieve wijze verschillende inzichten, vaardigheden en houdingen op het gebied van democratie, participatie en identiteit.

Reflecteren

Bij de lessen staan regelmatig reflectieve vragen die aan de leerlingen gesteld kunnen worden. Reflectie blijkt een belangrijke rol te spelen bij de ontwikkeling van de 21st Century skills. Reflecteren helpt kinderen na te denken over wat ze precies hebben gedaan. Hierdoor ervaren zij dit proces bewuster en leren zij kennis in meerdere situaties in te zetten (Baay, Christoffels & De Haan, 2017).

Meer info

adobe-spark-e1524514792451.jpg

Wij zijn Maaike Maijenburg en  Dayenne Schurman-de Bruin.

Beide werkzaam als leerkracht in de onderbouw op een basisschool

in Amsterdam. Bent u nieuwsgierig en wilt u meer weten over ons lespakket Spiegelbeeld of over onze verschillende expertises dan kunt u dat vinden op

derijkeleeromgeving.nl

Wet

Scholen voor primair, voortgezet en speciaal onderwijs hebben een wettelijke opdracht om in hun onderwijsaanbod aandacht te hebben voor burgerschap. In de onderwijswetten (Artikel 8 lid 3 van de Wet op het primair onderwijs, artikel 17 van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 11 lid 3 van de Wet op de expertisecentra) is de volgende formulering opgenomen:

Het onderwijs:

1. gaat er mede van uit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving;

2. is mede gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie;

3. is er mede op gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten.

Leverbaar vanaf augustus 2018!

Wilt u het lespakket bestellen? Dat kan via deze link

Voor meer informatie over het lespakket kunt u contact opnemen

via onderstaand contactformulier

 

Meer informatie over het lespakket lezen?

Zie http://www.lespakketspiegelbeeld.nl