Uitgebreid lespakket rond burgerschap

Spiegelbeeld

Uitgebreid educatief lespakket rond burgerschap, zelfbewustzijn en diversiteit met onderwerpen als kinder- en mensenrechten, filosoferen, debatteren, schoolomgeving: wijk en samenleving, identiteit en diversiteit, leerlingenparticipatie, sociale veiligheid en conflicthantering, Europees- en wereldburgerschap, basiswaarden en democratische rechtsstaat

Speciaal ontwikkeld voor het jonge kind

Adobe Spark (54)

 

Van prentenboek naar lespakket
Het kleurrijke prentenboek Spiegelbeeld van debuterend kinderboekenschrijfster Dayenne Schurman – de Bruin over de 5-jarige Kelsey vormt het uitgangspunt van het lespakket. De thema’s in Spiegelbeeld zijn voor alle kinderen herkenbaar: anders zijn, vriendschap, onzekerheid, diversiteit en zelfvertrouwen. Kelsey woont in de grote stad en heeft veel vrienden uit verschillende culturele milieus om zich heen. Al spelend leert zij over onze multiculturele samenleving en ontdekt ze verschillen en overeenkomsten tussen mensen. Zo ontwikkelt zij een realistische, nuchtere kijk op de wereld. Zelfvertrouwen en zelfontplooiing gaan soms gepaard met onzekerheid, maar gelukkig is oma er om al haar vragen te beantwoorden. In alledaagse situaties beleeft Kelsey grootse avonturen. Herkenbaar voor ieder kind dat net als Kelsey nieuwsgierig is naar zichzelf en naar anderen. Het lespakket biedt daarom goede mogelijkheden voor activiteiten op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling en burgerschap.

 

Speels lespakket rond burgerschap
Spiegelbeeld is een uniek, educatief lespakket dat burgerschap op innovatieve wijze spelenderwijs introduceert in de onderbouw van het basisonderwijs. Een lespakket samengesteld door een divers team van jonge kind specialisten dat hun sporen in het onderwijs aan de allerjongsten ruimschoots heeft verdiend. Samen staan zij voor 40 jaar aan kennis van het multiculturele onderwijslandschap. Deze ruime ervaring manifesteert zich in dit bijzondere, veelzijdige product.

Lespakket zelfbewustzijn diversiteit Spiegelbeeld derijkeleeromgeving.nl

De ontwikkeling in groep 1 en 2
Met het lespakket Spiegelbeeld werken de kinderen van groep 1 en 2 spelenderwijs ook aan andere ontwikkelingsgebieden: beginnende geletterd- en gecijferdheid, taalontwikkeling, wereldoriëntatie, muziek, spel en beweging en de creatieve ontwikkeling. Ook vanuit deze ontwikkelingsgebieden is er een sterke link naar de sociaal-emotionele ontwikkeling.

 

Missie en visie

Burgerschap is een essentieel en verplicht onderdeel in het onderwijs aan het jonge
kind. Vooral de laatste jaren is er veel aandacht voor verschillen in gewoonten en gebruiken in verscheidene culturen. Ook in de lagere groepen komt dit spelenderwijs aan bod. Spiegelbeeld maakt de gevoelens die hierbij komen kijken inzichtelijk voor jonge kinderen, en daardoor makkelijk bespreekbaar in de groep. De laagdrempelige lessen, krachtige onderwerpen en inspirerende ideeën zullen zowel de gedachtewereld van het jonge kind, als ook die van de leerkracht, verrijken. Dit lespakket stimuleert om van en met elkaar te leren en ontdekken. De opbouw en structuur zorgen ervoor dat het lespakket uitdagend blijft voor kind en leerkracht. Een lespakket dat het jonge kind meeneemt in de wereld van nu en waarin het zich ontwikkelen kan tot een actief en krachtig individu in onze multiculturele samenleving.

 

Meer info

adobe-spark-e1524514792451.jpg

Wij zijn Maaike Maijenburg en  Dayenne Schurman-de Bruin.
Beide werkzaam als leerkracht in de onderbouw op een basisschool
in Amsterdam. Bent u nieuwsgierig en wilt u meer weten over ons lespakket Spiegelbeeld of over onze verschillende expertises dan kunt u dat vinden op
derijkeleeromgeving.nl

 

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

 

Wet
Scholen voor primair, voortgezet en speciaal onderwijs hebben een wettelijke opdracht om in hun onderwijsaanbod aandacht te hebben voor burgerschap. In de onderwijswetten (Artikel 8 lid 3 van de Wet op het primair onderwijs, artikel 17 van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 11 lid 3 van de Wet op de expertisecentra) is de volgende formulering opgenomen:

Het onderwijs:
1. gaat er mede van uit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving;
2. is mede gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie;
3. is er mede op gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten.

 

Leverbaar vanaf augustus 2018!

Voor meer informatie over het lespakket kunt u contact opnemen

via onderstaand contactformulier