Samenwerken

cropped-logocolornotext_time1502886465222.png

Inspiratiebron

Deze site biedt ideeën, deelt informatie en informeert over tal van inspiratievolle workshops. In deze workshops staat het verrijken van de leeromgeving van het jonge kind in al zijn facetten centraal. Deze site is een inspiratiebron voor iedereen die zich betrokken voelt bij het onderwijs aan het jonge kind.

Adverteren op deze site

Adverteren door middel van banners en/of advertenties is mogelijk. Voorwaarde voor deze reclame-uitingen is wel dat deze een educatief karakter hebben en geen afbreuk doen aan de inhoud van de website. Mocht je interesse hebben om je banner en/of advertentie op deze site te plaatsen dan kun je contact opnemen via het contactformulier.

Reclame voor een product

Het behoort tot de mogelijkheden om via deze website reclame te maken voor een product. Voorwaarde is dat het product een educatief karakter heeft. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan; leermiddelen, boeken, spelletjes, speelgoed, etc. Het product wordt voor publicatie getest en voorzien van commentaar. Dit commentaar zal eerst aan de klant wordt voorgelegd alvorens er tot publicatie wordt overgegaan. Gelijktijdig zal het product via LinkedIn, Facebook, Twitter en Instagram worden gepubliceerd.

Samenwerken

Deze website wordt op het ogenblik beheerd door; Dayenne Schurman-De Bruin. Mocht je geïnteresseerd zijn in en feeling hebben met de thema’s die ik behandel, en denk je hieraan een verrijkende bijdrage te kunnen leveren dan is daar ruimte voor. Het is bijvoorbeeld mogelijk om een gastblog op deze site te plaatsen, maar ook ander soorten bijdrage zijn welkom.