Workshop: Hoeken! Rijk genoeg ingericht?

Quote Workshop Hoeken! Rijk genoeg ingericht De rijke leeromgeving

Een groep 1-2 zonder hoeken is ondenkbaar. Maar je hebt hoeken en hoeken. Het jonge kind heeft behoefte aan een rijke, uitdagende speelleeromgeving.

In deze workshop krijg je inspirerende praktijkvoorbeelden te zien. Wil jij ook graag bij elk thema een uitdagende speelleerhoek maar zie je niet altijd de mogelijkheid en middelen? Schrijf je nu in voor deze workshop en laat je inspireren!

 

Bestemd voor:  Leerkrachten van groep 1 en 2, onderwijsassistenten, onderbouwcoördinatoren, intern begeleiders, pedagogisch medewerkers en leidsters van kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en voorscholen.

Doel:  Tijdens de workshop kijk je kritisch naar de inrichting van de eigen groep. Je bent in staat voor de kinderen een uitdagende, rijke speelleerhoek in te richten.

Opzet:  De workshop vindt op locatie plaats om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de praktijk. Aantal bijeenkomsten in overleg.

Opbrengst: Je krijgt ter inspiratie tal van praktijkvoorbeelden te zien. Je weet wat een uitdagende, rijke leeromgeving inhoudt en wat dat vraagt van de inrichting en het materiaal. Je kunt deze kennis toepassen op jouw eigen ruimten. Aan het eind van de workshop heb je een aantal speelleerhoeken volgens criteria ingericht.

Werkwijze: Het traject start met een intake, waarin jouw ideeën en wensen worden geïnventariseerd en vertaald naar een plan van aanpak. Het aantal workshops hangt af van de concrete wensen en mogelijkheden. De workshops hebben een sterk praktisch karakter maar er wordt zeker ook aandacht besteed aan de theoretische onderbouwing van de praktijk. 

 

Boek nu online de workshop: Hoeken! Rijk genoeg ingericht?