Bronnen deel 3

Bronnen:

Ameling, M., Cordang, M. & Damen, L. (2005). Spel in ZML. Spel en spelbegeleiding voor ZML.

Enschede: nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling (SLO).

Bodrova, E., & D.J. Leong. (2007). Tools of the Mind: The Vygotskian Approach to Early

Childhood Education. 2nd ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education/Merrill

Brouwers, H. (2015). Kiezen voor het jonge kind. Bussum: Coutinho.

Goorhuis-Brouwer, S. (2012). Wat, Waarom, Hoe, Wanneer. Opbrengstgerichte of

pedagogisch-didactische aandacht voor het jonge kind. Lectorale rede. Leeuwarden: Stenden Hogeschool.

Hattie, J. (2012). Visible learning for teachers, maximizing impact on learning. London:

Routledge.

Leong, D., & Bodrova, E. (2012). Assessing and scaffolding make-believe play. Young

Children, 28-34.

Onderwijsraad (2015). Een goede start voor het jonge kind. Den Haag: Onderwijsraad.