Bronnen deel 2

Aalsvoort, D. van der (red.) (2011). Van spelen tot serious gaming. Spel en spelen in de

pedagogische beroepspraktijk. Leuven: Acco.

Boland (2015). Het jonge kind. Hogeschool iPabo: Centrum voor Primair Onderwijs.

Amsterdam.

Bosch, A. van den, Waas, L. van, & Weterings, M. (2013). KIJK! Groep 1-2: Praktisch

hulpmiddel voor het observeren en registreren van de ontwikkeling bij vier- tot zevenjarigen. Vlissingen, Nederland: Bazalt.

Brouwers, H. (2015). Kiezen voor het jonge kind. Bussum: Coutinho.

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The “What” and “Why” of Goal Pursuits: Human Needs and

the Self-Determination of Behavior. Psychological Inquiry, 227-268.

Janssen-Vos, F. (2008). Basisontwikkeling voor peuters en de onderbouw. Assen: Van

Gorcum.

Roest, A. van (2011). De betekenis van spel voor de ontwikkeling van jonge risicokinderen in

het primair onderwijs. In G.M. van der Aalsvoort (red.), Van spelen tot serious gaming. Leuven: Acco.

Stevens, L., & Bors, G. (reds) (2015). Pedagogische tact. Op het goede moment het juiste doen, ook in

de ogen van de leerling. Antwerpen/Apeldoorn: Garant.