Blog

 

 

Maaike Maijenburg Jonge kind Specialist gastblogger www.derijkeleeromgeving.nl

Door Maaike Maijenburg. Al ruim dertien jaar in het onderwijs, waarvan de laatste acht jaar in groep 1-2. De afgelopen twee jaar heb ik de opleiding Master EN gevolgd en positief afgerond, zodat ik nu officieel Jonge Kind specialist ben. Voor derijkeleeromgeving.nl zal ik schrijven over de dingen die ik meemaak als kleuterleerkracht. Vanwege privacy redenen zijn de namen gefingeerd, ze berusten desalniettemin op authentieke personen.

Samenspel, dat willen wij wel! (deel 1)

“Juf, juf, juf! Achmed heeft mij geslagen.” “Juf, juf, juf! Wesley zegt lelijke woorden.” “Juf, juf, juf! Saloua schreeuwt steeds tegen mij.” Het ongewenste gedrag tijdens het spelen valt mij op. De kinderen komen onvoldoende tot samenspel en de spelkwaliteit is matig. Dit is niet wat ik voor ogen had bij het invoeren van meer tijd voor spel in mijn klas. Vlak voordat ik wil gaan mopperen, besluit ik dat het zinvoller is om mijn eigen handelen eens onder de loep te nemen. Het handelen van de leerkracht maakt het verschil, aldus Hattie (2014). Door de opleiding Master EN ben ik meer bewust geworden hoe bepalend mijn rol als leerkracht is en dat het van belang is kritisch naar mijn gedrag en acties te blijven kijken.

De rijk leeromgeving Maaike Maijenburg Blog derijkeleeromgeving spelDe keuze om spel een grotere rol te laten spelen in mijn onderwijs is aangewakkerd door de discussie over het langzamerhand verdwijnen van spel in het kleuteronderwijs (Brouwers, 2015; Goorhuis-Brouwer, 2012). In verschillende publicaties van de Onderwijsraad en de media komt naar voren dat er de afgelopen jaren steeds minder tijd voor spel is. Onze samenleving vraagt om sociaalvaardige burgers. Volgens Jones, Greenberg en Crowly (2015) helpt specifieke aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling bij jonge kinderen zich te ontwikkelen tot gezonde volwassenen. Door spel kan dit bevorderd worden en leerkrachten kunnen dit stimuleren (Boland, 2015). Kinderen spelen instinctief; het is voor hen een natuurlijke manier om de wereld te leren kennen, het kind kan zich door middel van spel ontwikkelen op een manier die bij hem past (Raijmakers & Van der Aalsvoort, 2011). Door te spelen kunnen jonge kinderen zich een werkelijkheid voorstellen waarvan ze kunnen leren (Van der Grift, 2015). Samenspelen vraagt van kinderen dat zij via interacties rollen aan kunnen nemen. Zij leren van perspectief te veranderen om wensen en ideeën uit te wisselen. In spel leren kinderen samenwerken en leren zij problemen op te lossen. Sociale vaardigheden zoals verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en zelfbeheersing worden geoefend (Bouwman, 2016). Ik kan mij vinden in een uitspraak van Jansen-Vos (2008), namelijk dat het welbevinden van een kind voor ontwikkeling zorgt. Echter het ongewenste gedrag belemmert het welbevinden en de ontwikkeling van de kinderen in mijn klas. Dit vraagt om actie!

“Spelen is een bezigheid die men niet ernstig genoeg kan nemen”Jacques Yves Cousteau (1910-1997)

“Samen spelen in het postkantoor is het leukste wat er is!” Dit is de duidelijke mening van één van de kleuters tijdens een kringgesprek over hun welbevinden tijdens spelen. “Ruziemaken is echt niet leuk, goed samenspelen is wel leuk!”, vult een ander kind aan.

Hierin zie ik voor mij een belangrijke taak als leerkracht. Door de kinderen ondersteuning te bieden bij het leren van spelvaardigheden wil ik de spelkwaliteit verbeteren zodat gewenst gedrag tijdens spel zal toenemen. Want samenspel, dat willen zij wel!

In de volgende blogs zal ik verder ingaan op hoe ik in mijn klas rekening houd met factoren die de spelkwaliteit bevorderen, hoe ik tegemoet kom aan de onderwijsbehoeften op het gebied van samenspel bij de kinderen en welke interventies ik inzet om het samenspelen te verbeteren.

Bronnen

Advertenties