Blog

Visie op het jonge kind; Kansen zien en keuzes maken

 

geen visie op het jonge kindEen visie kun je zien als een inspiratiebron. Met een visie laat je zien waar je als organisatie naar toe werkt. Een visie geeft een visionaire en ambitieus beeld van wat een organisatie wil zijn. In de definitie van een visie kijk je naar de wereld van nu en de kansen in de toekomst en beschrijf je de gewenste droomsituatie.

Een visie kun je zien op meerdere niveaus. Als organisatie(school) kun je een gemeenschappelijke visie ontwikkelen op hoe je je als organisatie(school) wil ontwikkelen. Tijdens het ontwikkelen van deze gezamenlijke visie wordt vaak voorbij gegaan aan de specifieke behoeften van het jonge kind. Een schoolbrede visie wordt vaak wel ontwikkeld. Dit gebeurt op studiedagen waarbij het hele team meedenkt en een bijdrage levert. Want een visie die niet gedragen wordt door het hele team, is gedoemd om te mislukken. Een bekende uitspraak die je vaak hoort wanneer er visie wordt ontwikkeld is ‘alle neuzen dezelfde kant op’. Bij visieontwikkeling ga je met elkaar in gesprek en stel je doelen voor de toekomst. Waar werk je samen naar toe? Dit is volgens mij de basis. Op deze manier leg je een fundament waar je verder op kan bouwen. Een gemeenschappelijke visie.

Veel scholen blijven hier hangen en vergeten de specifieke behoeftes van het jonge kind. Ga maar eens na hoeveel scholen alleen een algemene visie hebben op hun onderwijs. Maar hoe zit het dan met hun visie op het jonge kind? Het onderwijs aan het jonge kind is echt een vak apart? Een duidelijke visie op het onderwijs aan het jonge kind ontbreekt vaak. De focus ligt op het leren van; taal en rekenen.  Het spelen raakt daarbij ondergeschikt. Ik zie het als een botsend concept; wordt er gewerkt aan opbrengsten? Of wordt er gekeken naar het proces? Sieneke Goorhuis-Brouwer (2012) benadrukt dat er groot verschil is tussen het leren van het jonge kind en een kind vanaf 6 jaar. Jonge kinderen leren, zoals Van Parreren dat noemde, nog niet intentioneel – zoals schoolkinderen -, maar incidenteel (Van Parreren, 1985). Het jonge kind leert spelenderwijs allerlei vaardigheden, daar heb je geen methode voor nodig.

“Play-based learning”, ofwel het spelend leren van het jonge kind sluit goed aan bij mijn visie. volgens Leseman, Rollenberg & Rispens (2001) is de precieze relatie tussen leren, spelen en werken onduidelijk. in de praktijk wordt er vaak een scheiding gemaakt tussen spelen en leren.

Ik ben van mening dat er in de onderbouw te schools wordt gewerkt. Ik sta dan ook achter de uitspraak ’het jonge kind hoort niet in het onderwijssysteem’ van professor Goorhuis-Brouwer (2012). Er wordt volgens Goorhuis-Brouwer teveel nadruk gelegd op het cognitieve. Zij is het er niet mee eens en vindt dit een vorm van mishandeling. Goorhuis-Brouwer geeft aan dat het van belang is kinderen ruimte en tijd te geven om zich te ontwikkelen. Zij gruwelt bij de huidige nadruk op taal en VVE programma’s. ‘De methodische aanpak beschadigt ‘de hardware’, ‘de eigen persoonlijkheidsontwikkeling komt in het gevaar’,  aldus Goorhuis-Brouwer.

Ik geloof in een onderwijsvorm waarbij spelend leren centraal staat in een betekenisvolle leeromgeving.  Ontwikkelingsgericht onderwijs sluit daarom goed aan bij mijn visie. OGO staat voor onderwijs dat inhouden en activiteiten wil aanreiken die voor kinderen betekenisvol zijn. Het sluit aan bij de wijze waarop kinderen leren en bij hún motieven en bedoelingen. Het helpt ieder kind, op zijn eigen niveau, zijn ontwikkelingsmogelijkheden uit te breiden en geeft kinderen een actief aandeel in hun eigen ontwikkeling (Brouwers, 2015).

Het ontbreken van een visie voor het jonge kind op scholen leidt ertoe dat er vaak geen eenduidige afspraken zijn wat betreft het spelend leren.  Aanbevolen wordt om een gezamenlijke visie op het onderwijs aan het jonge kind op te stellen en daarop beleid te maken waarbij er rekening wordt gehouden met de onderwijsbehoeften van het jonge kind en waarbij het spelend leren een essentiële rol speelt. De directie dient er voor te zorgen dat deze strategie expliciet beschreven staat in het schoolplan.

Een mooi voorbeeld van een school waarbij de visie op het jonge kind in de schoolgids staat beschreven vind je door op onderstaande link te klikken.

Visie ‘Onderwijs aan het jonge kind’

Dayenne

 

 

Een gedachte over “Visie op het jonge kind; Kansen zien en keuzes maken

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s