Home

 

Welkom op de site van De rijke leeromgeving van Dayenne Schurman- de Bruin.

Deze site biedt ideeën, deelt informatie en informeert over tal van inspiratievolle workshops. In deze workshops staat het verrijken van de leeromgeving van het jonge kind in al zijn facetten centraal. De site van De rijke leeromgeving is een inspiratiebron voor iedereen die zich betrokken voelt bij het onderwijs aan het jonge kind.

Verder is De rijke leeromgeving uitgever van het prentenboek ‘Spiegelbeeld’ en het gelijknamig lespakket over burgerschap, zelfbewustzijn en diversiteit.

Als jonge kind specialist en oprichtster van De rijke leeromgeving is het mijn missie om van leren een feestje te maken. Het verrijken van de leeromgeving van het jonge kind is hierbij een belangrijk speerpunt. Verder geloof ik dat elk kind, elke leerkracht en elke school recht heeft op de handvatten die het nodig heeft. Ik bied begeleiding aan leerlingen, leerkrachten en de onderbouwgroep op sociaal-emotioneel vlak en onderzoek de behoeftes van alle partijen, breng deze nader tot elkaar en stimuleer het inleven in elkaars belevingswereld. Onderdeel hiervan is het signaleren en benoemen van obstakels zodat deze oplossingsgericht kunnen worden bijgestuurd. Hierbij is spel de basis van alles. Spel overbrugt belemmeringen, brengt je in vervoering, leidt ongemerkt tot nieuwe inzichten en brengt taal op een ongedwongen manier tot leven. Door spel worden zorgen en boosheid weggenomen en vervangen door empathie en verdraagzaamheid die op verbale en non-verbale manier op speelse wijze worden geuit.

Vriendin Dayenne Schurman- de Bruin Prentenboek Spiegelbeeld